Từ vựng tiếng Anh miêu tả người – describing people

17/02/2017
96

z587939847892_e88c5ed66e6b001f08876cd4a338a7e8 z587940711320_451ef46a34326c5157586b29d0341e14 z587941210521_bdf8e713fdc30bc48ce965bdcc965f6b z587941771923_2c857bdcebf4317011aa2131f92f9c02 z587943242792_1334ad9e2009a0814cdf817a239a5cff z587944013550_f9a3de79cafe5a1feb2d481ebd657827 z587944327419_a4173741614d19d870e82f7e59c52b40 z587944633413_0a383c2896449318fe4d4164bbde3e37 z587944873976_6715e1490f474544cca0c79eb56b998f z587945284507_b74f690c9c64c49745d7874767534ea6

Leave a Comment

[fbcomments]