Giai Đoạn Đầu Tiên Cho Phần Đọc Hiểu

18/01/2018
68

   Tổng hợp thông tin là giai đoạn phức tạp nhất trong quá trình đọc hiểu đó là  yêu cầu kết hợp các yếu tố liên kết, nghi vấn, và đưa ra kết luận. Bạn cần đọc và xem xét kĩ lưỡng, phân loại và sàng lọc để hiểu sâu về vấn đề. Hôm nay ta sẽ đi tìm hiểu giai đoạn đầu tiên đó là chúng ta cần phải tạo ra mối tương quan.

      Giai đoạn đầu tiên yêu cầu chúng ta có khả năng liên kết để suy nghĩa của từ khi đọc dựa trên  các liên hệ: Text-to-Text, Text-to-Self, Text-to-World.

       Text-to-Text: Có nghĩa là liên hệ  ý tưởng của bạn với một câu chuyện, với một câu nói trong đoạn với những ý tưởng hay câu nói mà bạn đã từng đọc, nghe thấy trong một cuốn sách, một câu chuyện, hay một bộ phim khác.

        Tiếp theo là Text-to-Self: Liên hệ ý tưởng trong đoạn với kinh nghiệm bản thân, có thể là một sự kiện đã xảy ra với bản thân trong một khoảng thời gian nào đó, và mức độ đồng tình của bạn với ý tưởng đó.

        Cuối cùng: Text-to-World: Liên hệ ý tưởng đọc được với thế giới bên ngoài: kiến thức thực tế, các hiện tượng tự nhiên, các sự kiện đã xảy ra trong lịch sử cộng đồng, dân tộc hay toàn thế giới.

        Viễc liên hệ ý tưởng với những câu chuyện của bạn, với các hiện tượng tự nhiên mà bạn quan sát được ở ngoài. Áp dụng những kỉ niệm để liên tưởng đến nó. Là một điều thú vị, và rất dễ dàng với bạn. Bạn có thể nhớ lâu và hiểu nó một cách sâu hơn.

        Bạn hãy liên kết ba yếu tố trên, để có thể tạo ra khả năng liên kết để suy nghĩa của từ khi đọc. Hãy nghiên cứu và hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên nhé.

 

Leave a Comment

[fbcomments]