Bí kíp giúp bạn thoát khỏi cảnh nhàm chán khi học tiếng Anh

30/10/2016
81

1477802173232_4995

1477802299433_4996 1477802338151_4997

1477802562027_4999

Nếu như các bạn muốn cái thiện vốn từ vựng, chúng tôi giới thiệu phần mềm học từ vựng hiệu quả sẽ giúp bạn học từ nhanh chóng và dễ dàng:

Phần mềm học 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

1477804934783_5005

1477803830769_5000

1477804950587_5006

1477803830769_5000

1477804961606_5007

  1477804545922_5001

1477804969879_5008

1477804592205_5002

1477804980559_5009

 

1477804652044_5003 1477804695971_5004

Keywords:Bí kíp giúp bạn thoát khỏi cảnh nhàm chán khi học tiếng Anh

 Một cuộc hội nghị được tổ chức tại Hà Nội tuần trước kêu gọi Chính phủ để cung cấp cả nguồn tài chính và sách lược thuận lợi để đem lại sức sống văn hóa của gourps dân tộc thiểu số của quốc dân.

hội thảo, do Sở Văn hóa Dân tộc thiểu số thuộc Bộ Văn hóa và thông tin tổ chức để tìm ra những cách để bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, đề nghị Chính phủ đầu tư chiều sâu trong việc khôi phục những lễ hội truyền thống nổi bật và bảo tồn làng nghề truyền thống tiêu biểu.

tham dự hội nghị nói thêm rằng Chính phủ nên nâng cấp kiến trúc và những ngành nghề truyền thống, ngoài việc ghi lại các giá trị văn hoá tiêu biểu của những dân tộc thiểu số.

hội thảo đã nghe 10 báo cáo về những làm việc văn hóa, đài phát thanh và truyền hình, và phổ khiến thông tin ở vùng dân tộc thiểu số nhà ở, cũng như các vấn đề liên quan đến nghệ thuật trình diễn của các dân tộc thiểu số và ngôn ngữ, chữ viết của các dân tộc thiểu số.

thống kê hội thảo tìm thấy những sách lược không đủ để bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc thiểu số, phản ánh do thiếu tin tức văn hóa và cơ sở vật chất và đội ngũ yếu của những nhà hoạt động văn hóa ở vùng dân tộc thiểu số nhà ở.

Leave a Comment

[fbcomments]