Giai Đoạn Đầu Tiên Cho Phần Đọc Hiểu

   Tổng hợp thông tin là giai đoạn phức tạp nhất trong quá trình đọc hiểu đó là  yêu cầu kết hợp các yếu tố liên kết, nghi vấn, và đưa ra kết luận. Bạn cần đọc và xem xét kĩ lưỡng, phân loại và sàng lọc để hiểu sâu về vấn đề. Hôm nay…

Đọc tiếp

Quá trình đọc hiểu tiếng anh

      Khi làm bài tự luận, phần đọc hiểu trong tiếng Anh chiếm khá nhiều điểm. Nếu bạn đang học lớp 10 thì phần đọc đã chiếm tới 3 điểm. Số điểm đã nói lên phần đọc để hiểu nghĩa là rất quan trọng. Đọc là một chuyện còn phải hiểu được nghĩa mới được.…

Đọc tiếp

Đừng sợ học tiếng anh nhé bạn

Đừng Sợ!!!!       Muốn giỏi thì đừng ngại khó. Đừng sợ mà hãy tự tin lên. Ngày trước khi tôi đi học tiếng Anh cũng có một thầy nói với tôi như vậy. Thầy nhắn nhủ vì sợ tôi sẽ sợ và sẽ không bao giờ chui ra khỏi cái vỏ đó.       Một khi bạn nghĩ…

Đọc tiếp